NPA-Certificering
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk

Eén audit voor huisartsenpraktijk en apotheek samen

Op verzoek van apotheekhoudende huisartsen heeft NPA een gecombineerde certificering ontwikkeld. Hiermee worden apotheek en huisartsenpraktijk in samenhang getoetst. Dit is wel zo efficiënt én het geeft u goede handvatten om de samenhang tussen apotheek en praktijk te versterken. Dankzij de gecombineerde audit heeft u bovendien geen dubbel werk tijdens het certificeren. Met één audit behaalt u twee certificaten!

De kwaliteitsnormen

NPA certificeert apotheekhoudende huisartsen aan de hand van normen die worden vastgesteld door het NHG, LHV en andere belanghebbenden. De certificering van NPA gaat uit van patiëntverwachtingen en toetst aan normen, gebaseerd op de actuele huisartsenzorg. Dit geeft het vertrouwen dat uw zorg verantwoord is. De normen voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken bestaan uit de beroepsnorm van de LHV en de kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk. Beide vindt u hieronder.

Meer dan certificeren

NPA-Wegwijzer

Hulp en ondersteuningen
Door de wegwijzer te volgen wordt u geholpen om per norm een goede inschatting te maken van mogelijke risico’s en aandachtspunten. De route naar relevante zaken zoals richtlijnen, standaarden of wet- en regelgeving staat voor u klaar.

Van, voor & door

Uw feedback wordt gewaardeerd!
Uw feedback helpt NPA de kwaliteit en efficiëntie van de certificeringen te verbeteren, zowel de inhoud als het proces. Zo blijft certificering bovendien aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Deskundig

Auditoren die de praktijk kennen
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw praktijk of organisatie. Allen hebben een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is huisarts (geweest)

Zo werkt NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 


Startgesprek

Een goede voorbereiding ondersteunt een vlotte certificering. Daarom komt een NPA-medewerker langs om het hele traject met uw praktijkteam door te nemen.

Zelfevaluatie

Met uw team voert u de zelfevaluatie uit, ondersteund door MijnNPA. Zo krijgt u goed overzicht van de huidige stand van zaken.

Voorbereiding pre-audit

Op basis van de zelfevaluatie komen punten naar boven die uw aandacht nodig hebben. Ga met die punten aan de slag om aan de normen te voldoen (De voorbereiding duurt ongeveer 8 maanden).

Pre-audit

In gesprek met de auditor krijgt u een goed overzicht van punten die nu nog moeten worden aangepakt. De auditor maakt daarvan een verslag waar u mee u verder kunt.

Voorbereiding audit

Tijdens de voorbereiding op de audit gaat u aan de slag met de actiepunten die tijdens de pre-audit zijn vastgesteld. Meestal is 4 maanden hier voldoende tijd voor.

Audit

Met de auditor bespreekt u de werkwijzen binnen uw praktijk en welke keuzes u daarin heeft gemaakt. Aandachtspunten die de auditor opvallen worden met u besproken. Voldoet u aan de normen of heeft u een goed plan om overgebleven kleine verbeterpunten aan te pakken? Dan zal de auditor de Commissie van Toekenning adviseren het keurmerk toe te wijzen.

Toekenning certificaat

Gefeliciteerd! Uw praktijk heeft de certificaten NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk én NHG-Praktijkaccreditering behaald. Binnen vier weken na afronding van de audit ontvangt u uw certificaten. Ook krijgt u de middelen om aan uw patiënten, zorgverzekeraars en anderen te laten zien dat u het keurmerk heeft.

Jaarlijkse controle audits

Vanaf nu doorloopt u jaarlijks een controle-audit om het certificaat te behouden, uw kwaliteit te borgen en voor te bereiden op de hercertificering. Is er een onderwerp waar u extra aandacht aan wilt besteden? Bespreek het met de auditor of kies uit een van de thema’s voor extra verdieping.

Wilt u zichzelf en uw praktijk blijven ontwikkelen?

Wilt u aspecten van uw zorgverlening of praktijkvoering verder uitdiepen? De kwaliteitscarrousel van NPA biedt u thema’s en facultatieve vragenlijsten die u hiervoor kunt gebruiken. De thema’s helpen u om dieper in te gaan op aspecten van uw praktijkvoering. Als deelnemer aan de NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk kunt u kosteloos gebruik maken van de thema’s. Wanneer u daarvoor kiest wordt een deel van de controle-audit ingericht als thema-audit. Het bezoek van de auditor is even lang maar biedt u meer verdieping en helpt het thema optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid.

Overzicht thema-audits

Spoedzorg

Informatiebeveiliging

Palliatieve zorg

Sluiten laboratorium diagnostische cirkel

Verantwoord voorschrijven Chronische nierschade

Verantwoord voorschrijven Risicovolle medicatie

POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

LEAN organiseren van processen

Facultatieve vragenlijsten

SCOPE

Risicoanalyse

Patiëntenenquêtes: individuele huisarts en praktijk

Team Ontwikkeling Meter

Taakdelegatie

Overzicht gecertificeerde apotheekhoudende huisartsenpraktijken

Bekijk hieronder in de lijst welke apotheekhoudende huisartsenpraktijken door NPA zijn gecertificeerd en de certificaten NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk en NHG-Praktijkaccreditering hebben ontvangen.

Nieuws

Eerste Regio-organisaties ontvangen certificaat NPA-Regiocertificering 

Samen Gezond Bodegraven en Huisartsenzorg Oude IJssel hebben als eerste regio-organisaties het certificaat NPA-Regiocertificering en welverdiende felicitaties in ontvangst genomen. De trotse regio-organisaties hebben door deel te nemen aan de
Lees meer

Aanbod NPA voor Meer Tijd Voor de Patiënt

Aanbod NPA voor Meer Tijd Voor de Patiënt Voor het landelijke thema Meer Tijd voor de Patiënt ontwikkelt NPA twee nieuwe vragenlijsten en levert data aan voor de nulmeting. Onderwerpen
Lees meer

Vaarwel NPAweb, welkom MijnNPA

Voor de certificering van de huisartsenpraktijk maken deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering gebruik van NPAweb. Om aan de wens van gebruikers voor een intuïtief en overzichtelijk programma tegemoet te komen wordt er
Lees meer

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken?

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00

of mail naar
accountbeheer@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.