Sluiten laboratorium diagnostische cirkel

Doel

Met deze thema-audit krijgt u overzicht over het functioneren van alle schakels die betrokken zijn bij het aanvragen, uitvoeren en verwerken van laboratorium diagnostiek. Zo wordt het duidelijk wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is en waar knelpunten liggen in uw praktijk. Op deze manier werkt u ook aan het vergroten van de patiëntveiligheid.

Werkwijze

Voorafgaand aan het eerste bezoek van de auditor start u met de zelfevaluatie door het invullen van de vragenlijst Sluiten van laboratorium- diagnostische circkel*.
De vragenlijst fungeert als scan en bestaat uit een steekproef met basisvragen waarmee de praktijk de organisatie in kaart brengt rondom laboratoriumdiagnostiek. Dit brengt verbeterpunten aan het licht. Ieder verbeterpunt wordt uitgewerkt met verdiepingsvragen om te analyseren waar het proces verbeterd kan worden.

Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u in MijnNPA een rapportage aan. Deze laat de antwoorden van uw praktijk zien met per onderwerp relevante achtergrondinformatie.

Tijdens het eerste bezoek bespreekt u met de auditor wat de uitkomsten van de zelfevaluatie voor uw praktijk en uw patiëntenzorg betekenen. U bepaalt met elkaar waarmee u het komende jaar aan de slag wilt, en hoe u dat door middel van het doorlopen van de PDCA-cyclus het beste kunt doen.

Tijdens het tweede bezoek van de auditor bespreekt u wat uw inspanningen hebben opgeleverd en waarmee en hoe u verder gaat. Samen met de auditor beoordeelt u of de stappen van de PDCA-cyclus zijn doorlopen en hoe u deze kunt sluiten.

* De vragen in de zelfevaluatie zijn gebaseerd op het Europees project LINNEAUS (Learning from International Networks About Errors And Understanding Safety in primary care) uit 2009.

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
werkdagen tussen 8:30 en 17:00

of mail naar
Bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.