SCOPE

Bij een gezonde veiligheidscultuur zal een team gemakkelijker melding maken van incidenten en daarmee kansen creëren voor het verbeteren van processen. SCOPE is een positieve methode om de patiëntveiligheidscultuur in de praktijk te versterken. Met SCOPE krijgt de praktijk antwoord op vragen als ‘Wat is de patiëntveiligheidscultuur in onze praktijk?’, ‘Kan onze patiëntveiligheidscultuur verbeterd worden, en zo ja, hoe?’.

Werkwijze

SCOPE is een afkorting van Systematisch Cultuur Onderzoek Patiëntveiligheid Eerste lijn en is ontwikkeld door het UMC Utrecht en het NIVEL. Met de SCOPE vragenlijst gaat uw praktijk aan de slag met vragen als:

  • Hoe communiceren wij?
  • Wat doen we als er een fout gemaakt is?
  • Spreken we elkaar aan op onveilige situaties?
  • Voelen we ons veilig om fouten bespreekbaar te maken?

Deze vragenlijst is bedoeld voor huisartsenpraktijken waarin structureel met meerdere disciplines wordt samengewerkt.

Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u binnen MijnNPA een rapportage aan, die per onderwerp een score geeft van uw praktijk. Uw scores worden afgezet tegen de scores van andere praktijken die de vragenlijst hebben ingevuld, zodat u kunt zien hoe uw praktijk op dit onderwerp scoort ten opzichte van andere Nederlandse huisartsenpraktijken.

Toelichting

De patiëntveiligheidscultuur is een belangrijke basis voor de patiëntveiligheid binnen de praktijk. Een positieve veiligheidscultuur wordt gekenmerkt door openheid en onderling vertrouwen. Met SCOPE kunt u een positieve veiligheidscultuur (verder) ontwikkelen.

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
werkdagen tussen 8:30 en 17:00

of mail naar
Bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.