Zeker weten dat uw huisarts alles op orde heeft

Een praktijk die het keurmerk van NPA draagt, voldoet aan normen voor de huisartsenzorg. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat de praktijk goed is georganiseerd. Ook betekent het dat de praktijk zich blijft ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

De huisartsen op dit overzicht hebben allemaal het keurmerk van NPA. Het zijn er heel veel: 70% van de Nederlandse huisartsen werkt in een praktijk met het NPA-keurmerk (NHG-Praktijkaccreditering). Deze huisartsen laten zien dat hun patiënten erop kunnen vertrouwen dat zij verantwoorde zorg krijgen.

Zo herkent u door NPA gecertificeerde huisartsenzorg

Huisartsenpraktijk

Apotheekhoudende Huisartspraktijk

Huisartsenpost

Zorggroep

De normen

Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens de normen. Deze normen gaan uit van allerlei zaken die voor u als patiënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u nodig heeft, en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact heeft met uw andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw fysiotherapeut.
De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook PatiëntenFederatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt gehoord. Wat u van uw huisarts mag verwachten, staat centraal. Dat is namelijk de basis van de normen.

Aan het woord

“Voor een patiënt is de kwaliteit van de huisarts van groot belang, en daarom vinden wij het keurmerk van NPA belangrijk.”

Arthur Schellekens, directeur/bestuurder
PatiëntenFederatie Nederland

Patiëntenenquête

Het werk van iedereen in een huisartsenpraktijk draait om u. Uw mening over de huisarts, het praktijkteam en de praktijk zijn daarom heel belangrijk. Alle huisartsenpraktijken met ons keurmerk vragen regelmatig aan patiënten om hun ervaringen met de praktijk. Zij vertellen ons dat ze hier veel van leren. En dat is wat een goede praktijk wil: leren hoe het werk steeds beter kan worden.

Heeft u een klacht over uw huisarts?

Ga eerst in gesprek met de huisarts zelf

Het is heel vervelend wanneer uw huisarts of de praktijk niet voldoen aan uw verwachtingen. Wanneer u een klacht wilt indienen, ga dan altijd als eerste in gesprek met de praktijk zelf. Elke praktijk heeft daar een klachtenregeling voor.

Als u er met de huisarts niet uitkomt

De praktijk kan u vertellen wat u moet doen als u vindt dat de klacht niet goed is afgehandeld (in beroep gaan bij de Regionale Klachtencommissie of het Regionaal Tuchtcollege).

Een klacht indienen bij NPA

Komt u er met uw huisarts niet uit en heeft u contact gehad met de regionale klachtencommissie? In dat geval kunt u ook overwegen uw klacht in te dienen bij NPA als de organisatie een NPA keurmerk heeft. We moeten er wel bij zeggen dat NPA alleen klachten in behandeling kan nemen die te maken hebben met de normen waar wij de huisarts op toetsen. Een Klacht over een gecertificeerde organisatie dient u in bij NPA via het klachtenformulier.

Klik hier voor het klachtenformulier.