Unieke normen

Certificeringen die goed aansluiten op de dagelijkse praktijk, kunnen alleen ontwikkeld worden als de mensen die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn daarbij betrokken worden. Dat is wat de certificeringen en de normen van NPA zo uniek maken. NPA ontwikkelt namelijk alle certificeringsprocessen in samenspraak met de betreffende beroepsgroep. Dat komt de kwaliteit én de efficiëntie van de certificering ten goede.

Van, voor & door huisartsen

Normen ontwikkelen samen met de beroepsgroep, hoe doe je dat eigenlijk? Het begon met de normen voor de huisartsenpraktijk, die steeds met de ontwikkelingen in het werkveld zijn meegegaan. Iedere (door)ontwikkeling van de normen wordt eerst in concept klaargemaakt door huisartsen die werken bij NPA. Vervolgens wordt het concept voorgelegd aan het College van Deskundigen waarvan de meeste leden ook huisartsen zijn. Na een eerste akkoord van het college wordt het concept voorgelegd aan de Deelnemersraad en na ontvangst van hun feedback ook breed gedeeld met alle deelnemende huisartsenpraktijken met het verzoek om vooral feedback te geven. Alle ontvangen feedback wordt beoordeeld en verwerkt in samenspraak met het College van Deskundigen waarna het college de norm vaststelt.

Stevige basis

 • De kernwaarden en kerntaken van de beroepsgroep vormen een belangrijke basis voor de normen die NPA ontwikkeld. 
 • De Visie op het kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg is een belangrijk onderdeel van het gesprek met de auditor. Welke keuzes heeft de organisatie gemaakt en hoe zijn die tot stand gekomen. 
 • De professionele standaard en wet- en regelgeving zijn uiteraard ook in de normen opgenomen.

De opbouw

 • De normen zijn onderverdeeld in vier domeinen:
 • Samen leren en Verbeteren op orde
 • Zorg op orde 
 • Team op orde
 • Praktijk op orde.

Het doel helder hebben
Ieder domein bevat een aantal principes die het te behalen doel beschrijven. De bijbehorende auditpunten zijn onderwerpen die tijdens de audit aan bod komen en maken de norm compleet. Het prettige van werken met de principes is dat ze helpen om van het beoogde resultaat uit te gaan. Ze nodigen uit om na te denken wat er nodig is om dat resultaat te behalen:

 • Welke materialen hebben we nodig? 
 • Welke medewerkers gaan daarmee werken? 
 • Zijn zij daarvoor bevoegd en bekwaam? 
 • Welke afspraken maken we met elkaar om de juiste werkwijze te borgen?

Deze en andere vragen komen op en maken dat het team er samen voor zorgt dat processen goed geregeld worden en de werkwijze past bij de eigen organisatie. Op deze manier wordt steeds met een specifiek doel voor ogen toegewerkt naar het uiteindelijke doel om de patiënt verantwoorde zorg te verlenen.

Unieke normen voor alle certificeringen

De unieke werkwijze van het samen ontwikkelen van normen voor huisartsenzorg is toegepast op alle certificeringen van NPA. Ook de apotheekhoudende praktijken, huisartsenposten en zorggroepen worden nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling van de normen voor die zorgorganisaties. Sterker nog, de normen zijn ontwikkeld omdat zij NPA daarom gevraagd hebben. De normen kennen allemaal dezelfde opbouw en zijn daardoor goed herkenbaar voor huisartsen en medewerkers in diverse organisaties voor huisartsenzorg.

Ondersteuning met de NPA-Wegwijzer

Om deelnemers tijdens het certificeren zo goed mogelijk te ondersteunen en hulp te bieden bij het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg is de NPA-Wegwijzer opgesteld. Door de wegwijzer te volgen wordt de praktijk geholpen om per norm een goede inschatting te maken van mogelijke risico’s en per domein relevante zaken in beeld te krijgen zoals richtlijnen, standaarden, of wet- en regelgeving. De wegwijzer heeft dezelfde opbouw als de kwaliteitsnormen en bevat per principe een handige checklist. Daarmee biedt de wegwijzer overzichtelijke ondersteuning, brengt het aandachtpunten in beeld en wijst het de weg naar betrouwbare hulp en informatie.

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken?

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00

of mail naar
bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.