Team ontwikkeling Meter

Goede zorg is teamwerk. De Team Ontwikkeling Meter (TOM) is een goede graadmeter voor het teamwerk binnen uw praktijk. Ook krijgt u inzicht in de punten waarop het team (nog) beter kan samenwerken en hoe u dit vorm kunt geven.

Werkwijze

De TOM is een zelfevaluatie-instrument voor de praktijk; elk teamlid vult anoniem dezelfde vragenlijst in. De vragen gaan samen in op kwesties zoals:

  • In hoeverre werken wij als een team of als een los geheel?
  • Hoeveel teamgevoel is er aanwezig in onze praktijk?
  • Wat zijn de succesfactoren van effectief teamwerk?
  • Hoe valt teamwerk te verbeteren?

Op basis van de door uw team gegeven antwoorden maakt u binnen MijnNPA een rapportage aan, die per onderwerp de score van uw praktijk weergeeft. Uw scores worden afgezet tegen de scores van andere praktijken die de vragenlijst hebben ingevuld, zodat u kunt zien hoe uw praktijk op dit onderwerp scoort ten opzichte van andere Nederlandse huisartsenpraktijken.

Toelichting

De TOM voor de gezondheidszorg is een meting van de ontwikkelingsfase waarin een team zich bevindt en is speciaal voor de zorg ontwikkeld. De TOM levert een betrouwbare analyse bij zowel kleine teams met 3-4 mensen als bij teams met een grootte van 43 mensen.

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
werkdagen tussen 8:30 en 17:00

of mail naar
Bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.