POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

De functie POH-GGZ is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg. Nauwe samenwerking en afstemming met de huisarts is een noodzakelijke voorwaarde voor de POH-GGZ. De sector waarin de POH-GGZ werkt is breed en complex. Hoe de organisatie van psychische zorg in de huisartsenpraktijk is vormgegeven en de inbedding van de functie POH-GGZ kan sterk verschillen.

Doel

Verbeteringsmogelijkheden ontdekken wat betreft de continuïteit van psychische zorg in de huisartsenpraktijk en de integratie van de zorg die door de POH-GGZ wordt geboden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Afstemming tussen huisarts en POH-GGZ wat betreft afspraken over samenwerking, onderlinge communicatie en met andere betrokkenen, inhoud van het werk en positie binnen de praktijk. 
  • Uitbreiding taakgebied van de POH-GGZ. Denk hierbij aan projecten, patiëntengroepen, preventie, etc..
  • Patiënttevredenheid.
  • En wat de praktijk verder nog wil onderzoeken.

Werkwijze

Om met deze thema-audit een optimaal resultaat te behalen is het aan te raden om zoveel mogelijk huisartsen en POH’s-GGZ te betrekken.
Voorafgaand aan het bezoek start u met een zelfevaluatie en analyse. Huisartsen en praktijkondersteuners vullen individueel een vragenlijst in, vergelijken de uitkomsten en stellen zowel positieve als negatieve bespreekpunten vast. 

Tijdens het eerste bezoek van de auditor inventariseert u verbeterwensen en vertaalt u deze in een aansprekend plan van aanpak. Met de auditor bespreekt u de belangrijkste uitkomsten uit de rapportage en aan de hand van een concrete casus de onderlinge samenwerking en afstemming.
Na het bezoek voert u uw plan uit en realiseert de door u gestelde doelen. 

Tijdens het tweede bezoek van de auditor staat u stil bij de opbrengst van de uitgevoerde verbeteracties, evalueert de werkwijze tot dan toe en bekijkt verdere verbeter- of ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast is er ruimte om met de auditor eventuele mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de functie POH-GGZ en bijbehorende taken in de praktijk te verkennen. Denk bijvoorbeeld aan deeldoelgroepen of aandachtsgebieden.

 

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
werkdagen tussen 8:30 en 17:00

of mail naar
Bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.