NHG-Praktijkaccreditering

Passende certificering voor iedere praktijk

Met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering geeft u uw patiënten het vertrouwen dat uw zorg verantwoord is. Iedere praktijk is anders, iedere patiëntenpopulatie is anders, dat vraagt om maatwerk. De normen bieden ruimte om op eigen wijze de zorg te organiseren en toch aan de norm te voldoen. Daarbij kunt u kiezen welke vorm van praktijkaccreditering het beste bij uw praktijk past: een driejaarlijkse hercertificering met of zonder verdieping en ondersteuning in de tussenjaren.

De kwaliteitsnormen

NPA certificeert huisartsen aan de hand van normen die worden vastgesteld door het NHG en andere belanghebbenden. De kwaliteitsnormen bestaan uit Principes en Auditpunten. Principes beschrijven het te bereiken resultaat en de Auditpunten zijn onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. Wilt u het boekje Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk per post ontvangen stuur dan een e-mail naar:  bureau@praktijkaccreditering.nl. Liever digitaal? Klik op de knop hieronder.

Meer dan certificeren

NPA-Wegwijzer

Hulp en ondersteuning
Door de wegwijzer te volgen wordt u geholpen om per norm een goede inschatting te maken van mogelijke risico’s en aandachtspunten. De route naar relevante zaken zoals richtlijnen, standaarden of wet- en regelgeving
staat voor u klaar.

Van, voor & door

Uw feedback wordt gewaardeerd!
Uw feedback helpt NPA de kwaliteit en efficiëntie van de certificeringen te verbeteren, zowel de inhoud als het proces. Zo blijft certificering bovendien aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Deskundig

Auditoren die de praktijk kennen
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw praktijk of organisatie. Allen hebben een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is huisarts (geweest).

Zo werkt NHG-Praktijkaccreditering 


Startgesprek

Een goede voorbereiding ondersteunt een vlotte certificering. Daarom komt een NPA-medewerker langs om het hele traject met uw praktijkteam door te nemen.

Zelfevaluatie

Met uw team voert u de zelfevaluatie uit, ondersteund door MijnNPA. Zo krijgt u goed overzicht van de huidige stand van zaken.

Voorbereiding pre-audit

Op basis van de zelfevaluatie komen punten naar boven die uw aandacht nodig hebben. Ga met die punten aan de slag om aan de normen te voldoen (De voorbereiding duurt ongeveer 8 maanden).

Pre-audit

In gesprek met de auditor krijgt u een goed overzicht van punten die nu nog moeten worden aangepakt. De auditor maakt daarvan een verslag waar u mee u verder kunt.

Voorbereiding audit

Tijdens de voorbereiding op de audit gaat u aan de slag met de actiepunten die tijdens de pre-audit zijn vastgesteld. Meestal is 4 maanden hier voldoende tijd voor.

Audit

Met de auditor bespreekt u de werkwijzen binnen uw praktijk en welke keuzes u daarin heeft gemaakt. Aandachtspunten die de auditor opvallen worden met u besproken. Voldoet u aan de normen of heeft u een goed plan om overgebleven kleine verbeterpunten aan te pakken? Dan zal de auditor de Commissie van Toekenning adviseren het keurmerk toe te wijzen.

Toekenning certificaat

Gefeliciteerd! Uw praktijk heeft het certificaat NHG-Praktijkaccreditering behaald. Binnen vier weken na afronding van de audit ontvangt u uw certificaat. Ook krijgt u de middelen om aan uw patiënten, zorgverzekeraars en anderen te laten zien dat u het keurmerk heeft.

Verder met maatwerk

Wilt u eenmaal per drie jaar een audit om uw keurmerk te behouden? Of wilt u tussentijds een thema-audit aanpakken? Of uw kwaliteitsbeleid ondersteunen met een jaarlijks bezoek van een auditor? U kiest zelf hoe u verder gaat.

CORPORATE_arts+patient2_LG (1) (1)

Wilt u zichzelf en uw praktijk blijven ontwikkelen?

Wilt u aspecten van uw zorgverlening of praktijkvoering verder uitdiepen? De kwaliteitscarrousel van NPA biedt u thema-audits en facultatieve vragenlijsten die u hiervoor kunt gebruiken. De thema-audits helpen u om dieper in te gaan op aspecten van uw praktijkvoering. U kunt gebruik maken van de thema-audits bij twee vormen van praktijkaccreditering. Bij driejaarlijkse hercertificering plus thematische ontwikkeling kunt u in de tussenjaren met een thema de verbetercyclus doorlopen, ondersteund door de auditor. Bij jaarlijkse praktijkaccreditering krijgt u in de tussenjaren ondersteuning van de auditor om een thema optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid en uw hercertificeringsaudit.

Overzicht thema-audits

Spoedzorg

Informatiebeveiliging

Palliatieve zorg

Sluiten laboratorium diagnostische cirkel

Verantwoord voorschrijven Chronische nierschade

Verantwoord voorschrijven Risicovolle medicatie

POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

LEAN organiseren van processen

Overzicht facultatieve vragenlijsten

SCOPE

Risicoanalyse

Patiëntenenquêtes: individuele huisarts en praktijk

Team Ontwikkeling Meter

Taakdelegatie

Overzicht gecertificeerde huisartsenpraktijken

Bekijk hieronder in de lijst welke huisartsenpraktijken door NPA zijn gecertificeerd en het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering hebben ontvangen.

Nieuws

Aanbod NPA voor Meer Tijd Voor de Patiënt

Aanbod NPA voor Meer Tijd Voor de Patiënt Voor het landelijke thema Meer Tijd voor de Patiënt ontwikkelt NPA twee nieuwe vragenlijsten en levert data aan voor de nulmeting. Onderwerpen
Lees meer

Vaarwel NPAweb, welkom MijnNPA

Voor de certificering van de huisartsenpraktijk maken deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering gebruik van NPAweb. Om aan de wens van gebruikers voor een intuïtief en overzichtelijk programma tegemoet te komen wordt er
Lees meer

Duurzaamheid en de NPA-audit

Met de introductie van de Quickscan van het NHG wordt duurzaamheid ook een onderwerp van gesprek tijdens de audits voor NHG-Praktijkaccreditering. Steeds meer huisartsenpraktijken hebben aandacht voor het verduurzamen van
Lees meer

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken?

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
werkdagen tussen 8:30 en 17:00

of mail naar
bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.