Nieuws

NPA-Wegwijzer geactualiseerd en handige checklist toegevoegd

Praktijkaccreditering blijft voldoen als vrijstelling voor visitatie

NPA in 2023 > de tarieven en benoeming directeur

Nieuwe normen NPA-Certificering Huisartsenpost van kracht

Alle audits weer met locatiebezoek

Audits online vanaf 29 november 2021

Normen NPA-Certificering Huisartsenpost versie 2.0 vastgesteld 

Nieuwe versie NPA-Certificering Zorggroep, de eerste ervaring

De eerste ervaringen met versie 3.0 van NHG-Praktijkaccreditering

Nieuwe kwaliteitsnormen Huisartsenpost in concept klaar

Audit met praktijkbezoek weer mogelijk

NHG-speld voor Marc Eyck

Alle audits voorlopig volledig online

PREM Eerstelijnszorg nu beschikbaar bij NHG-Praktijkaccreditering

Eerste certificaat nieuwe versie NHG-Praktijkaccreditering toegekend

Geen fysieke auditbezoeken tot en met 19 januari

Hercertificeringsaudit volledig online

Audits vanaf 30 september online

Webinar voorbereiding audit versie 3.0

NPA-Wegwijzer nu beschikbaar

Nieuw aanbod patiëntenenquête bij NHG-Praktijkaccreditering

Maatregelen NPA in verband met het Coronavirus

Nieuwe Kwaliteitsnormen en overgangsregeling

Maatregelen coronavirus helder in beeld

Normen NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 vastgesteld

Feedback op normen aan College van Deskundigen voorgelegd

Publieke commentaarronde concept kwaliteitsnormen van start

Toekenning deskundigheidsbevorderingspunten voor thema-audit

Breed draagvlak voor NPA-Certificering Apotheekhoudende Huisartsenpraktijken

Herziening Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering

Zorg en Zekerheid kent vergoeding toe voor alle vormen NHG-Praktijkaccreditering

NPA besluit tot vrijwillige beëindiging RvA-erkenning

Vernieuwde ondersteuning door NHG bij praktijkaccreditering

Verruiming overgangsregeling praktijkaccreditering voor herregistratie

Praktijkaccreditering op maat

NHG-Praktijkaccreditering in 2019

Vertrouwen in zorg

College van Deskundigen krijgt versterking

Nieuwe toekenning deskundigheidspunten

Apotheekcertificering nu ook via NPA

NPA en de AVG – Wat betekent dit voor u?

Hoe veilig gaat uw praktijk om met patiëntinformatie?

Herijking deelnemersraad

De allereerste huisartsenpost met NPA-keurmerk

NHG-Praktijkaccreditering: in Nijverdal hebben alle huisartsen het keurmerk

Volop ontwikkeling in praktijkaccreditering

Aanpassing indicatorenset