Facultatieve vragenlijsten

Alle deelnemers kunnen de facultatieve vragenlijsten gebruiken voor extra zelfevaluatie, en om eens anders naar de kwaliteitsnormen te kijken. Een aantal van de thema’s levert u extra informatie op, die u kunt gebruiken om aan de normen van NHG-Praktijkaccreditering te voldoen.

Beschikbare facultatieve vragenlijsten

Thema-audits

U kunt ook kiezen uit thema’s die zijn geselecteerd op basis van relevantie voor de huisartspraktijk én vragen vanuit deelnemende praktijken. Een auditor ondersteunt u tijdens het doorlopen van de PDCA-cyclus; bij de keuze van verbeterpunten, planning van de uitvoering, en de voortgang van het verbetertraject. Om de cyclus te sluiten zal de auditor samen met u evalueren, en de resultaten en werkwijze van uw inspanningen toetsen. Na het afronden van een thema-audit ontvangt u een aanvullende kwaliteitsverklaring die u recht geeft op Deskundigheidsbevorderingspunten.

Bij twee vormen van praktijkaccreditering krijgt u bij de aanpak van thema’s ondersteuning van een auditor:

Beschikbare thema-audits