Duurzaamheid en de NPA-audit

Met de introductie van de Quickscan van het NHG wordt duurzaamheid ook een onderwerp van gesprek tijdens de audits voor NHG-Praktijkaccreditering.

Steeds meer huisartsenpraktijken hebben aandacht voor het verduurzamen van hun praktijkvoering. NHG heeft daarvoor samen met stichting Stimular een praktisch hulpmiddel ontwikkeld: de Quickscan.
NPA wil duurzaamheid en de Quickscan graag onder de aandacht brengen bij deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering. NPA biedt praktijken aan om tijdens de audit drie Quick Wins ter verduurzaming van de praktijk te bespreken. Het bespreken van de Quick Wins is facultatief. Er is geen voorbereiding nodig om het gesprek met de auditor daarover te voeren.