NPA-Wegwijzer geactualiseerd en handige checklist toegevoegd

Om ervoor te zorgen dat praktijken recente en betrouwbare informatie over de normen beschikbaar hebben, wordt de wegwijzer regelmatig door NPA herzien. Hierbij worden bijvoorbeeld wijzigingen in standaarden en richtlijnen verwerkt.
Om nog beter aan te sluiten bij de praktijk is er een uitgebreide revisie gaande. De inhoud is verduidelijkt, ingekort en gemakkelijker toegankelijk gemaakt. Ook is er een handige checklist toegevoegd om nog eenvoudiger inzichtelijk te krijgen wat u al op orde heeft en waar nog aandacht nodig is.

Deelnemers aan NHG-praktijkaccreditering hebben via NPAweb toegang tot de NPA-Wegwijzer. De Wegwijzer bevat per norm (principe) informatie over de inhoud van de norm en de bijbehorende audit- en aandachtspunten.
Zo wordt het voorbereiden van een audit en werken aan kwaliteit gemakkelijker!

Inmiddels is de revisie voor zes principes gerealiseerd. Het gaat hierbij om principes die belangrijke onderwerpen bevatten of waar veel vragen over werden gesteld, zoals
infectiepreventie, triage, medische middelen, informatiebeveiliging en samen leren en verbeteren.

De overige principes worden nu herzien. Zodra de geactualiseerde versies klaar zijn, worden ze vervangen op NPAweb. Van die principes is de huidige informatie wel nog steeds te gebruiken en beschikbaar via NPAweb. Het streven is om in het derde kwartaal dit jaar alle principes up-to-date te hebben.