LEAN

Deze thema-audit is in de eerste plaats bedoeld als oriëntatie op de mogelijkheden van LEAN als werkwijze, en om tot verbeteringen te komen. U maakt kennis met LEAN en onderzoekt waar vermijdbare verspillingen optreden. Bent u al bekend met LEAN werken en past u de principes al toe? Dan helpt de thema-audit u inzicht te krijgen waarmee en hoe u verder kunt.

LEAN organiseren sluit goed aan bij NHG-Praktijkaccreditering. LEAN biedt hulpmiddelen om werkplekken en processen efficiënter en doelmatiger te organiseren. Minder verspillingen betekent ook minder kans op fouten en kan zo dus ook bijdragen aan het vergroten van het patiënt veilig handelen in de praktijk.

Werkwijze

Als team doet u een zelfevaluatie, en tijdens het bezoek bespreekt u de uitkomsten daarvan met de auditor. Samen met de auditor past u enkele LEAN-principes toe op een zelfgekozen voorbeeldproces. De auditor kijkt samen met praktijkmedewerkers door een ‘LEAN’-bril naar de organisatie en processen. U brengt in kaart waar sprake is van vermijdbare verspilling en hoe u de kans op fouten verder kunt verkleinen en de efficiency kunt vergroten. U stelt vast

in welke mate in uw praktijk al gebruik wordt gemaakt van de principes van LEAN, en waar het nog ‘leaner’ kan. Zodoende werkt u aan kwaliteit en veiligheid in uw praktijk.

Extra verdieping

Bij de driejaarlijkse hercertificering plus thematische ontwikkeling kunt u met één thema in de twee tussenjaren de verbetercyclus doorlopen, ondersteund door de auditor. Bij jaarlijkse praktijkaccreditering ondersteunt de auditor u om een thema optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid en hercertificeringsaudit. Geef uw keuze voor een thema door aan bureau@praktijkaccreditering.nl.