LEAN

LEAN organiseren sluit goed aan bij NHG-Praktijkaccreditering. LEAN biedt hulpmiddelen om werkplekken en processen efficiënter en doelmatiger te organiseren. Minder verspillingen betekent ook minder kans op fouten en kan zo dus ook bijdragen aan het vergroten van het patiënt veilig handelen in de praktijk.

Doel

Deze thema-audit is in de eerste plaats bedoeld als oriëntatie op de mogelijkheden van LEAN als werkwijze, en om tot verbeteringen te komen. U maakt kennis met LEAN en onderzoekt waar vermijdbare verspillingen optreden. Bent u al bekend met LEAN werken en past u de principes al toe? Dan helpt de thema-audit u inzicht te krijgen waarmee en hoe u verder kunt.

Werkwijze

Voorafgaand aan het eerste bezoek van de auditor start u met het team de zelfevaluatie.

Tijdens het eerste bezoek bespreekt u de uitkomsten van de zelfevaluatie met de auditor en past u enkele LEAN-principes toe op een zelfgekozen voorbeeldproces. Samen met de praktijkmedewerkers kijkt de auditor door een ‘LEAN-bril’ naar de organisatie en de processen. U brengt in kaart waar sprake is van vermijdbare verspilling en hoe u de kans op fouten verder kunt verkleinen en de efficiency kunt vergroten.
U stelt vast in welke mate in uw praktijk al gebruik wordt gemaakt van de principes van LEAN, en waar het nog ‘leaner’ kan. Zodoende werkt u aan kwaliteit en veiligheid in uw praktijk.
Op basis van de door u gegeven antwoorden wordt in NPAweb een rapportage aangemaakt. Deze laat de antwoorden van uw praktijk zien met per onderwerp relevante achtergrondinformatie. U bepaalt met elkaar waarmee u het komende jaar aan de slag wilt, en hoe u dat door middel van het doorlopen van de PDCA-cyclus het beste kunt doen.

Tijdens het tweede bezoek van de auditor bespreekt u wat uw inspanningen hebben opgeleverd en waarmee en hoe u verder gaat. Samen met de auditor beoordeelt u of de stappen van de PDCA-cyclus zijn doorlopen en hoe u deze kunt sluiten.