LEAN

Met dit thema onderzoekt u in hoeverre u op dit moment al werkt volgens de principes van LEAN, en wordt helder wat LEAN werken voor uw praktijk kan betekenen. Het thema is bedoeld als eerste stap en niet als instrument voor volledige invoering van LEAN in uw praktijk. Afhankelijk van het door u gekozen voorbeeld, ontdekt u wel al een aantal verbeterpunten.

Werkwijze

U doet (als team) een zelfevaluatie, en tijdens het auditbezoek bespreekt u de uitkomsten daarvan met de auditor en past u enkele LEAN-principes toe op een zelfgekozen voorbeeldproces.
De auditor kijkt samen met praktijkmedewerkers door een ‘LEAN’-bril naar organisatie en processen.
U brengt in kaart waar sprake is van vermijdbare verspilling en hoe u de kans op fouten verder kunt verkleinen en de efficiency kunt vergroten.
U stelt vast in welke mate in uw praktijk al gebruik wordt gemaakt van de principes van LEAN, en waar het nog ‘leaner’ kan. Zodoende werkt u aan kwaliteit en veiligheid in uw praktijk.

Extra verdieping

Bij de driejaarlijkse hercertificering plus thematische ontwikkeling kunt u ieder tussenjaar een thema aanpakken, of met één thema in twee jaar de verbetercyclus doorlopen, ondersteund door de auditor. Bij jaarlijkse praktijkaccreditering ondersteunt de auditor u om een thema optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid en hercertificeringsaudit. Geef uw keuze voor een thema door aan bureau@praktijkaccreditering.nl. Werkt u enkel met de driejaarlijkse hercertificering? Doe uw voordeel met de thema’s als mogelijkheid tot extra zelfevaluatie.