LEAN

Met dit thema onderzoekt u in hoeverre u op dit moment al werkt volgens de principes van LEAN, en wordt helder wat LEAN werken voor uw praktijk kan betekenen. Het thema is bedoeld als eerste stap en niet als instrument voor volledige invoering van LEAN in uw praktijk. Afhankelijk van het door u gekozen voorbeeld, ontdekt u wel al een aantal verbeterpunten.

Werkwijze

U gaat aan de slag met een vragenlijst en een zelfgekozen voorbeeldproces. Zo ontdekt uw praktijk in welke mate al gebruik wordt gemaakt van de principes van LEAN, en waar het nog ‘leaner’ kan. U brengt in kaart waar vermijdbare verspilling is en hoe de kans op fouten verder kan worden verkleind.

Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u binnen NPAweb een rapportage aan, die per onderwerp een score geeft van uw praktijk. Uw scores worden afgezet tegen de scores van andere praktijken die de vragenlijst hebben ingevuld, zodat u kunt zien hoe uw praktijk op dit onderwerp scoort ten opzichte van andere Nederlandse huisartsenpraktijken. Ook voorziet de rapportage in uitgebreide achtergrondinformatie.

Extra verdieping

Bij de driejaarlijkse hercertificering plus thematische ontwikkeling kunt u ieder tussenjaar een thema aanpakken, of met één thema in twee jaar de verbetercyclus doorlopen, ondersteund door de auditor. Bij jaarlijkse praktijkaccreditering ondersteunt de auditor u om een thema optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid en hercertificeringsaudit. Geef uw keuze voor een thema door aan bureau@praktijkaccreditering.nl. Werkt u enkel met de driejaarlijkse hercertificering? Doe uw voordeel met de thema’s als mogelijkheid tot extra zelfevaluatie.