Palliatieve zorg

Het ingrijpende karakter van palliatieve zorg maakt zorgvuldigheid op alle fronten extra belangrijk. Het thema Palliatieve zorg geeft u inzichten die helpen om de verwachtingen van de patiënt en de werkelijkheid goed op elkaar te laten aansluiten. Weet de patiënt bijvoorbeeld dat er altijd een 2huisarts voor hem beschikbaar is voor het geval de eigen huisarts niet bereikbaar is?

Werkwijze

Bij het thema Palliatieve zorg komen onder andere aan de orde:

  • De verwachtingen die de patiënt van de praktijk kan hebben
  • De samenwerking met de thuiszorg
  • De communicatie met de patiënten en hun mantelzorgers
  • De organisatie van de palliatieve zorg

Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u op NPAweb een rapportage aan, die u per onderwerp informatie geeft over de patiëntverwachtingen. Waar dat nodig is, staat extra achtergrondinformatie. Ook voorziet de rapportage u van feedback in de vorm van een benchmark.

Extra verdieping

Bij de driejaarlijkse hercertificering plus thematische ontwikkeling kunt u ieder tussenjaar een thema aanpakken, of met één thema in twee jaar de verbetercyclus doorlopen, ondersteund door de auditor. Bij jaarlijkse praktijkaccreditering ondersteunt de auditor u om een thema optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid en hercertificeringsaudit. Geef uw keuze voor een thema door aan bureau@praktijkaccreditering.nl. Werkt u enkel met de driejaarlijkse hercertificering? Doe uw voordeel met de thema’s als mogelijkheid tot extra zelfevaluatie.