Sluiten laboratorium diagnostische cirkel

Met deze thema-audit krijgt u overzicht van het functioneren van alle schakels van laboratoriumdiagnostiek, en ontdekt u de mogelijkheden tot verbetering. Zo kunt u ervoor zorgen dat iedereen weet wie wat doet, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Op deze manier werkt u ook aan het vergroten van de patiëntveiligheid.

Werkwijze

U start met de bijbehorende vragenlijst* op NPAweb. De vragenlijst bestaat uit een steekproef met basisvragen, waarmee de praktijk de organisatie in kaart brengt rondom laboratoriumdiagnostiek. Dit brengt verbeterpunten aan het licht. Ieder verbeterpunt wordt uitgewerkt met verdiepingsvragen om te analyseren waar het proces verbeterd kan worden.
Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u binnen NPAweb een rapportage aan. Per onderwerp voorziet de rapportage u ook van relevante achtergrondinformatie.

Extra verdieping

Bij de driejaarlijkse hercertificering plus thematische ontwikkeling kunt u met één thema in de twee tussenjaren de verbetercyclus doorlopen, ondersteund door de auditor. Bij jaarlijkse praktijkaccreditering ondersteunt de auditor u om een thema optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid en hercertificeringsaudit. Geef uw keuze voor een thema door aan bureau@praktijkaccreditering.nl.

* De vragen in de zelfevaluatie zijn gebaseerd op het Europees project LINNEAUS (Learning from International Networks About Errors And Understanding Safety in primary care) uit 2009.