Spoedzorg

Bij een spoedgeval kan iedere seconde levensreddend zijn. Met de thema-audit Spoedzorg ontdekt u hoe uw praktijk het doet op punten die er bij spoed toe doen: bereikbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en triage. Dit levert uw praktijk concrete verbeterpunten op.

Werkwijze

Voorbereiding is bij dit thema niet nodig. Wel is het van belang dat behalve huisartsen ook assistenten aanwezig zijn bij de thema-audit. Tijdens het bezoek legt een auditor uw team met een PowerPoint presentatie concrete casussen voor en stelt u daar vragen* over.  Sommige vragen zijn specifiek voor de huisarts, andere voor de assistent. Zowel huisartsen als assistenten worden uitgenodigd om te reageren op elkaars antwoorden. Dit maakt de bijeenkomst interactief en zorgt ervoor dat u met elkaar mogelijke risico’s en verbeterpunten in kaart brengt. Bovendien laat de PowerPoint presentatie direct zien hoe uw praktijk scoort in vergelijking met andere praktijken. Als tweede onderdeel van het bezoek neemt de auditor het team een quiz af over de uitrusting van de praktijk.

De auditor noteert al uw antwoorden en verwerkt deze in een rapportage. Zo krijgt u een instrument in handen waarmee u kunt bepalen waar verbetering nodig is. In de rapportage is voor uw inzicht ook de benchmark opgenomen. De antwoorden van uw praktijk worden t.z.t. anoniem in de benchmark verwerkt, zodat deze actueel blijft.

Tip: Het is handig om enkele actuele NHG-triagewijzers bij de hand te hebben tijdens het bezoek van de auditor.

Extra verdieping

Bij de driejaarlijkse hercertificering plus thematische ontwikkeling kunt u met één thema in de twee tussenjaren de verbetercyclus doorlopen, ondersteund door de auditor. Bij jaarlijkse praktijkaccreditering ondersteunt de auditor u om een thema optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid en hercertificeringsaudit. Geef uw keuze voor een thema door aan bureau@praktijkaccreditering.nl.

*De vragen en benchmarks in de PowerPoint zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Spoedzorg in de huisartsenpraktijk’ van IQ Healthcare.