NHG-Praktijkaccreditering

Passende certificering voor iedere praktijk

Met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering geeft u uw patiënten het vertrouwen dat uw zorg verantwoord is. Kies de vorm van praktijkaccreditering die het beste past bij uw praktijk: een driejaarlijkse hercertificering met of zonder verdieping en ondersteuning in de tussenjaren.

Wat past bij uw praktijk?

Download hier informatie over de drie vormen van NHG-Praktijkaccreditering.

Download hier informatie over de drie vormen van NHG-Praktijkaccreditering.

Download hier informatie over de drie vormen van NHG-Praktijkaccreditering.

Zo werkt NHG-Praktijkaccreditering

1
Startgesprek

Een goede voorbereiding ondersteunt een vlotte certificering. Daarom komt een NPA-medewerker langs om het hele traject met uw praktijkteam door te nemen.

2
Zelfevaluatie

Met uw team voert u de zelfevaluatie uit, ondersteund door NPAweb. Zo krijgt u goed overzicht van de huidige stand van zaken.

3
Voorbereiding pre-audit

Op basis van de zelfevaluatie zult u waarschijnlijk op een aantal punten actie moeten ondernemen (Meestal duurt de voorbereiding ongeveer 8 maanden).

4
Pre-audit

De pre-audit geeft u een goed overzicht van punten die nu nog moeten worden aangepakt (Vrijwel alle praktijken komen dergelijke punten tegen).

5
Voorbereiding audit

Tijdens de voorbereiding van de audit gaat u aan de slag met de actiepunten die tijdens de pre-audit zijn vastgesteld. Meestal is 4 maanden hier voldoende voor.

6
Audit

Voldoet u aan de normen, of heeft u een goed plan om overgebleven kleine verbeterpunten aan te pakken? Dan zal de auditor de Commissie van Toekenning adviseren het keurmerk toe te wijzen.

7
Toekenning keurmerk

Gefeliciteerd! Uw praktijk heeft het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering behaald. Binnen vier weken na afronding van de audit ontvangt u uw certificaat. Ook krijgt u de middelen om aan uw patiënten, zorgverzekeraars en anderen te laten zien dat u het keurmerk heeft.

8
Verder met maatwerk

Wilt u eenmaal per drie jaar een audit om uw keurmerk te behouden? Of wilt u tussentijds een thema-audit aanpakken? Of uw kwaliteitsbeleid ondersteunen met een jaarlijks bezoek van een auditor? U kiest zelf hoe u verder gaat.

 

 

Van, voor & door
Samen met de beroepsgroep.
NHG-Praktijkaccreditering is ontwikkeld in nauwe samenspraak met huisartsen, omdat dit de kwaliteit en efficiëntie van de certificering ten goede komt. De normen van certificering worden vastgesteld met o.a. vertegenwoordigers van uw beroepsgroep (LHV en NHG).
NPA-Wegwijzer
Voor hulp en ondersteuning
Door de wegwijzer te volgen wordt u geholpen om per norm een goede inschatting te maken van mogelijke risico’s en aandachtspunten. De route naar relevante zaken zoals; richtlijnen, standaarden of wet- en regelgeving staat voor u klaar.
Deskundig
Auditoren die weten hoe een praktijk werkt.
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw praktijk. Zij hebben allemaal een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is zelf huisarts (geweest).
Dialoog
Hoe staat het met uw kwaliteitsbeleid?
Een gesprek met een NPA-auditor is een dialoog over alle aspecten die de kwaliteit van uw werk bepalen. U bespreekt met een auditor waar uw praktijk nu staat en hoe u zich verder wilt ontwikkelen.
In gesprek over uw vak met NPA thema-audits.
Wilt u zichzelf en uw praktijk blijven ontwikkelen?
Wilt u aspecten van uw zorgverlening of praktijkvoering verder uitdiepen? De kwaliteitscarrousel van NPA biedt u thema-audits en facultatieve vragenlijsten die u hiervoor kunt gebruiken. De thema-audits helpen u om dieper in te gaan op aspecten van uw praktijkvoering. U kunt gebruik maken van de thema-audits bij twee vormen van praktijkaccreditering. Daarbij krijgt u ook ondersteuning van een auditor: Bij driejaarlijkse hercertificering plus thematische ontwikkeling kunt u in de tussenjaren met één thema de verbetercyclus doorlopen, ondersteund door de auditor. Bij jaarlijkse praktijkaccreditering krijgt u in de tussenjaren ondersteuning van de auditor om een thema van uw keuze optimaal te verbinden aan uw kwaliteitsbeleid en uw hercertificeringsaudit. Alle deelnemers kunnen de facultatieve vragenlijsten gebruiken voor extra zelfevaluatie, en om eens anders naar de kwaliteitsnormen te kijken. Een aantal van de facultatieve vragenlijsten levert u extra informatie op die u kunt gebruiken om aan de normen van NHG-Praktijkaccreditering te voldoen.
Overzicht thema-audits
POH-GGZ in de huisartsenpraktijk
De functie POH-GGZ is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg. Nauwe samenwerking en afstemming met de huisarts is een...
Spoedzorg
Bij een spoedgeval kan iedere seconde levensreddend zijn. Met de thema-audit Spoedzorg ontdekt u hoe uw praktijk het doet op punten die er bij spoed toe...
LEAN organiseren van processen
Deze thema-audit is in de eerste plaats bedoeld als oriëntatie op de mogelijkheden van LEAN als werkwijze, en om tot verbeteringen te komen. U maakt...
Informatiebeveiliging
Als huisarts werkt u continu met gevoelige persoonsgegevens. Hoe gaan de medewerkers in uw praktijk hiermee om? Kent uw team alle risico’s? U ontdekt het...
Verantwoord voorschrijven Chronische nierschade
Met deze thema-audit verkrijgt u een gedetailleerd overzicht van zaken die te maken hebben met doelmatig en veilig voorschrijven bij patiënten met...
Verantwoord voorschrijven Risicovolle medicatie
Met deze thema-audit verkrijgt u een gedetailleerd overzicht van zaken die te maken hebben met doelmatig en veilig voorschrijven van risicovolle...
Palliatieve zorg
Het ingrijpende karakter van palliatieve zorg maakt zorgvuldigheid op alle fronten extra belangrijk. De thema-audit Palliatieve zorg geeft u inzichten die...
Sluiten laboratorium diagnostische cirkel
Met deze thema-audit krijgt u overzicht van het functioneren van alle schakels van laboratoriumdiagnostiek, en ontdekt u de mogelijkheden tot verbetering....
Overzicht facultatieve vragenlijsten
SCOPE
Bij een gezonde veiligheidscultuur zal een team gemakkelijker melding maken van incidenten en daarmee kansen creëren voor het verbeteren van processen. SCOPE is een...
Team Ontwikkeling Meter
Goede zorg is teamwerk. De Team Ontwikkeling Meter (TOM) is een goede graadmeter voor het teamwerk binnen uw praktijk. Ook krijgt u inzicht in de punten waarop het team...
Risicoanalyse
Met een risicoanalyse krijgt u een goed beeld van blinde vlekken en valkuilen die in zorgprocessen kunnen voorkomen. Wanneer u de risico’s kent, kunt u maatregelen...
Verbruiksmiddelen
Deze inventarisatielijst ondersteunt u bij het bepalen welke verbruiksmiddelen (verbandmateriaal, medicatie, etc.) uw praktijk nodig kan hebben om uw zorgaanbod te...
Gebruiksmiddelen
Deze inventarisatielijst ondersteunt u bij het bepalen welke gebruiksmiddelen (bloeddrukmeter, autoclaaf, etc.) uw praktijk nodig heeft om het gekozen zorgaanbod te...
Taakdelegatie
De vragenlijst taakdelegatie is een hulpmiddel om snel en gemakkelijk een overzicht te maken van alle gedelegeerde taken per medewerker. Ook wordt bij iedere medewerker...
Patiëntenenquêtes: individuele huisarts en praktijk
Met de patiëntenenquête brengt u in kaart hoe uw patiënten uw praktijkvoering op allerlei aspecten waarderen. Dit helpt u te analyseren waar uw patiënten tevreden over...
NHG-Praktijkaccreditering

De kwaliteitsnormen

NPA certificeert huisartsen aan de hand van normen die worden vastgesteld door het NHG en andere belanghebbenden. De kwaliteitsnormen versie 3.0 bestaan uit Principes en Auditpunten. Principes beschrijven het te bereiken resultaat en de Auditpunten zijn onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. Samen vormen zij het normatief kader voor de audit.

Wilt u het boekje kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk per post ontvangen stuur dan een e-mail aan: bureau@praktijkaccreditering.nl  
Liever digitaal? Klik op de knop onderaan deze pagina.

Overzicht gecertificeerde huisartsenpraktijken

Download een volledig overzicht van, door NPA, gecertificeerde huisartsenpraktijken.

Team Ontwikkel Meter
Een goed team voor een goede praktijk.
De Team Ontwikkel Meter is een facultatieve vragenlijst. Hiermee brengt u in kaart hoe het team functioneert en welke vorderingen worden gemaakt. Huisartsen en praktijkmanagers beoordelen de meter als zinvol en motiverend.
Efficiënt
Vrijstelling visitatieprogramma.
LHV en NHG hebben besloten dat voor deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering het visitatieprogramma voor de individuele huisarts facultatief is in plaats van verplicht. Dat is voor u wel zo efficiënt.
Thema-audits
Bepaal zelf waar u extra aan wilt werken.
U kunt kiezen uit diverse thema-audits en extra vragenlijsten voor zelfevaluatie. Bijvoorbeeld: Palliatieve Zorg, Verantwoord voorschrijven, Sluiten laboratorium diagnostische cirkel, Informatiebeveiliging, Spoedzorg of LEAN werken.