NHG-Praktijkaccreditering
Wij willen ons blijven ontwikkelen
NHG-Praktijkaccreditering geeft het vertrouwen dat uw zorg verantwoord is. U heeft de ruimte om de keuzes van uw praktijk toe te lichten, of bepaalde aspecten extra aandacht te geven. Met praktijkaccreditering bent u bovendien vrijgesteld voor het visitatieprogramma.
Aan het woord

“Wat ik duidelijk uit de reactie van de auditor proefde, was: als jullie goed kunnen onderbouwen waarom je iets op een bepaalde manier doet, is dat goed.”

Jolanda Krakers is manager van de Maatschap Van der Krabben/ Roek/ Wagenvoort in Oldenzaal

 

"Ik blijf accrediteren, want ik ben er trots op dat ik als éénpitter dat keurmerk heb.”

Adrie Bruijs, oud-deelnemer uit Den Haag

“Door de risicoscan sta je ook stil bij dingen die vanzelfsprekend lijken. De gang van zaken bij afwijkende labuitslagen bijvoorbeeld, of de afhandeling van herhaalrecepten door de huisarts.”

Susan van den Bergh, voormalig kwaliteitsmanager van het Eerstelijns Centrum Tiel

Zo werkt praktijkaccreditering met NPA
1
Startgesprek

Een goede voorbereiding ondersteunt een vlotte certificering. Daarom komt een NPA-medewerker langs om het hele traject met uw praktijkteam door te nemen.

2
Zelfevaluatie

Met uw team vult u de vragenlijsten voor de zelfevaluatie in op NPAweb. Zo krijgt u goed overzicht van de huidige stand van zaken.

3
Voorbereiding pre-audit

Op basis van de zelfevaluatie zult u waarschijnlijk op een aantal punten actie moeten ondernemen (Meestal duurt de voorbereiding ongeveer 8 maanden).

4
Pre-audit

De pre-audit geeft u een goed overzicht van punten die nu nog moeten worden aangepakt (Vrijwel alle praktijken komen dergelijke punten tegen).

5
Voorbereiding audit

Tijdens de voorbereiding van de audit gaat u aan de slag met de verbeterpunten die tijdens de pre-audit zijn vastgesteld. Meestal is 4 maanden hier voldoende voor.

6
Audit

Voldoet u aan de normen, of heeft u een goed plan om overgebleven kleine verbeterpunten aan te pakken? Dan zal de auditor de Commissie van Toekenning adviseren het keurmerk toe te wijzen.

7
Toekenning keurmerk

Gefeliciteerd! Uw praktijk heeft het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering behaald. Binnen vier weken na afronding van de audit ontvangt u uw certificaat. Ook krijgt u de middelen om aan uw patiënten, zorgverzekeraars en anderen te laten zien dat u het keurmerk heeft.

8
Jaarlijkse controle audits

Vanaf nu doorloopt u jaarlijks een controle-audit, waarin u de ruimte heeft om dieper in te gaan op aspecten van uw praktijkvoering.

 

 

 

Van, voor & door
Samen met de beroepsgroep.
NHG-Praktijkaccreditering is ontwikkeld in nauwe samenspraak met huisartsen, omdat dit de kwaliteit en efficiëntie van de certificering ten goede komt. De normen van certificering worden vastgesteld met o.a. vertegenwoordigers van uw beroepsgroep (LHV en NHG).
Deskundig
Auditoren die weten hoe een praktijk werkt.
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw praktijk. Zij hebben allemaal een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is zelf huisarts (geweest).
Dialoog
Hoe staat het met uw kwaliteitsbeleid?
Een gesprek met een NPA-auditor is een dialoog over alle aspecten die de kwaliteit van uw werk bepalen. U bespreekt jaarlijks met een auditor waar uw praktijk nu staat en hoe u zich verder wilt ontwikkelen.
Wilt u zichzelf en uw praktijk blijven ontwikkelen?
In gesprek over uw vak met NPA thema-audits.
Doet u al een tijdje mee met NHG-Praktijkaccreditering? Heeft u de basis goed op orde, en wilt u aspecten van de zorgverlening of praktijkvoering verder uitdiepen? De kwaliteitscarrousel van NPA biedt u thema-audits en facultatieve vragenlijsten die u hiervoor kunt gebruiken. Thema-audits Thema-audits kunt u gebruiken als onderdeel van uw controle-audit van NHG-Praktijkaccreditering, zonder dat de controle-audit langer duurt. U heeft zo een diepgaand gesprek over de inhoud van uw vak. Geef voorafgaand aan de audit per mail door met welk thema u aan de slag gaat. Facultatieve vragenlijsten De facultatieve vragenlijsten helpen u om zelfstandig dieper in te gaan op aspecten van uw praktijkvoering. Deze vragenlijsten bieden u een andere kijk op de kwaliteitsnormen. Een aantal van deze tools levert u bovendien extra informatie op, die u kunt gebruiken om aan de normen van NHG-Praktijkaccreditering te voldoen.
Overzicht thema-audits
Verantwoord voorschrijven
Vergroot de patiëntveiligheid met de thema-audit Verantwoord voorschrijven. Met deze thema-audit verkrijgt u een gedetailleerd overzicht van zaken die te...
Palliatieve zorg
Het ingrijpende karakter van palliatieve zorg maakt zorgvuldigheid op alle fronten extra belangrijk. De thema-audit Palliatieve zorg geeft u inzichten die...
Sluiten laboratorium diagnostische cirkel
Met deze thema-audit krijgt u overzicht van het functioneren van alle schakels van laboratoriumdiagnostiek, en ontdekt u de mogelijkheden tot verbetering....
LEAN organiseren van processen
Met deze thema-audit onderzoekt u in hoeverre u op dit moment al werkt volgens de principes van LEAN, en wordt helder wat LEAN werken voor uw praktijk kan...
Informatiebeveiliging
Als huisarts werkt u continu met gevoelige persoonsgegevens. Hoe gaan de medewerkers in uw praktijk hiermee om? Kent uw team alle risico’s? U ontdekt het...
Overzicht facultatieve vragenlijsten
SCOPE
Bij een gezonde veiligheidscultuur zal een team gemakkelijker melding maken van incidenten en daarmee kansen creëren voor het verbeteren van processen. SCOPE is een...
Team Ontwikkeling Meter
Goede zorg is teamwerk. De Team Ontwikkeling Meter (TOM) is een goede graadmeter voor het teamwerk binnen uw praktijk. Ook krijgt u inzicht in de punten waarop het team...
Risicoanalyse
Met een risicoanalyse krijgt u een goed beeld van blinde vlekken en valkuilen die in zorgprocessen kunnen voorkomen. Wanneer u de risico’s kent, kunt u maatregelen...
Verbruiksmiddelen
Deze inventarisatielijst ondersteunt u bij het bepalen welke verbruiksmiddelen (verbandmateriaal, medicatie, etc.) uw praktijk nodig kan hebben om uw zorgaanbod te...
Gebruiksmiddelen
Deze inventarisatielijst ondersteunt u bij het bepalen welke gebruiksmiddelen (bloeddrukmeter, autoclaaf, etc.) uw praktijk nodig heeft om het gekozen zorgaanbod te...
Taakdelegatie
De vragenlijst taakdelegatie is een hulpmiddel om snel en gemakkelijk een overzicht te maken van alle gedelegeerde taken per medewerker. Ook wordt bij iedere medewerker...
Patiëntenenquêtes: individuele huisarts en praktijk
Met de patiëntenenquête brengt u in kaart hoe uw patiënten uw praktijkvoering op allerlei aspecten waarderen. Dit helpt u te analyseren waar uw patiënten tevreden over...
NHG-Praktijkaccreditering
De normen

NPA certificeert huisartsen aan de hand van normen die worden vastgesteld door het NHG en andere belanghebbenden. De praktijkaccreditering van NPA gaat uit van patiëntverwachtingen en toetst aan normen, gebaseerd op de actuele huisartsenzorg. Dit geeft het vertrouwen dat uw zorg verantwoord is. Een actueel overzicht van de normen vindt u hieronder. 

Team Ontwikkel Meter
Een goed team voor een goede praktijk.
De Team Ontwikkel Meter is een facultatieve vragenlijst. Hiermee brengt u in kaart hoe het team functioneert en welke vorderingen worden gemaakt. Huisartsen en praktijkmanagers beoordelen de meter als zinvol en motiverend.
Efficiënt
Vrijstelling visitatieprogramma.
LHV en NHG hebben besloten dat voor deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering het visitatieprogramma voor de individuele huisarts facultatief is in plaats van verplicht. Dat is voor u wel zo efficiënt.
Thema-audits
Bepaal zelf waar u extra aan wilt werken.
U kunt kiezen uit diverse thema-audits en extra vragenlijsten voor zelfevaluatie. Bijvoorbeeld: Palliatieve Zorg, Verantwoord Voorschrijven, LEAN werken.