Skip to content

Aanbod NPA voor Meer Tijd Voor de Patiënt

Aanbod NPA voor Meer Tijd Voor de Patiënt

Voor het landelijke thema Meer Tijd voor de Patiënt ontwikkelt NPA twee nieuwe vragenlijsten en levert data aan voor de nulmeting.

Onderwerpen binnen het thema Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) zijn onder andere werkplezier en samenwerken binnen de regio. Om ervaringen over die onderwerpen uit te vragen, ontwikkelt NPA twee vragenlijsten. De vragenlijst ‘Quick Scan Werkplezier’ is de tweede helft van januari 2024 beschikbaar. Deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering vinden de vragenlijst dan in het nieuwe online portaal: MijnNPA.

Praktijken die nog geen deelnemer zijn kunnen ook gebruik maken van de vragenlijst. Dit kan door het aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar relatiebeheer@praktijkaccreditering.nl. Na bevestiging van de aanmelding worden inloggegevens toegezonden en kan de praktijk de vragenlijst online uitzetten en zelf op ieder gewenst moment een rapportage uitdraaien.

De vragenlijst ‘Waardering samenwerking in de regio’ volgt later in het voorjaar van 2024.

Nulmeting   

Naast het ontwikkelen van de vragenlijsten hebben Zorgverzekeraars Nederland, LHV en InEen aan NPA gevraagd om data aan te leveren ten behoeve van de landelijke monitor MTVP voor de nulmeting patiënttevredenheid. Het gaat om een aantal vragen uit de vragenlijst ‘Europep over de huisarts’. Deze vragenlijst is veelvuldig gebruikt door praktijken die deelnemen aan NHG-Praktijkaccreditering. De data betreffen de ingevulde vragenlijsten in de periode januari 2022 t/m december 2022.

Heb je een vraag of wil je iets bespreken?

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op
Op werkdagen tussen 8:30 en 17:00

of mail naar
Bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij je terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met de voorwaarden.