Vacature

Lid Raad van Commissarissen

De corebusiness van NPA is certificering. Met certificering door NPA voldoet de praktijk of organisatie aan de kwaliteitsnormen van de beroepsgroep waaronder ook de bereikbaarheidsnormen en blijft de praktijk of organisatie ontwikkelen. NPA certificeert huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten, apotheekhoudende huisartsen en vanaf 2024 ook regio-organisaties.

NPA ontwikkelt alle certificeringen samen met mensen uit het werkveld. Dat maakt dat de certificeringen goed zijn afgestemd op het dagelijks werk in de praktijk, bij de zorggroep en op de post. Het keurmerk is van waarde. Er is geen verplichting tot certificering in de huisartsenzorg, maar een certificaat hebben staat voor gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de zorg. De beroepsgroep zelf stelt vast wat gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de zorg bepaalt.
NPA is een BV met NHG als enig aandeelhouder, als uitvoeringsorganisatie innoverend en onafhankelijk, zonder winstoogmerk.

De Raad van Commissarissen
De RVC draagt bij aan het realiseren van de doelen van de organisatie door als team en vanuit ieders eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor de directie vanuit de toezichtsvisie van de RvC.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de organisatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor de directie. De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden en komt minimaal vijf keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering, alsmede twee keer per jaar voor de Aandeelhoudersvergadering, spreekt minimaal een keer per jaar met de Personeelsvertegenwoordiging en de voorzitter van het College van Deskundigen.

Wij zoeken:
Vanwege het vertrek van twee commissarissen als gevolg van het einde van de looptijd van hun benoeming zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden waarvan een bij voorkeur met affiniteit met de huisartsenzorg en een tweede lid met affiniteit met certificeringssystemen.

Bestuurlijke ervaring alsmede ervaring in een toezichthoudende rol in een soortgelijke governance-structuur alsmede kennis van de eerstelijns- c.q. huisartsenzorg en bekendheid met de samenwerkingsverbanden binnen de huisartsgeneeskunde is een pre.

De volledige profielen vindt u hier.

Honorering en planning
De honorering van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van NHG Praktijkaccreditering bedraagt € 7800,- op jaarbasis.
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 22 mei. De gesprekken zullen plaatsvinden op 6 juni vanaf 13.30 uur in de Domus Medica te Utrecht.

Informatie
Voor meer achtergrondinformatie adviseren wij u om onze website te bezoeken: www.npacertificering.nl

U kunt ook contact opnemen met de voorzitter van de RvC, mevrouw W. de Graaff. Zij is bereikbaar op nummer: 06-54678944.

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag uw CV en motivatiebrief. U kunt deze mailen naar c.vlasblom@praktijkaccreditering.nl.

Werken bij NPA

Adviseur Financiën

Ben je op zoek naar een afwisselend en veelzijdig takenpakket, is een betrouwbare en efficiënte financiële administratie jouw uitdaging?
Lees verder

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken?

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
werkdagen tussen 8:30 en 17:00

of mail naar
Bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.